#Sever 1#Sever 2
Sự trao đổi bất ngờ của người vợ làm luật sư xinh đẹp

Sự trao đổi bất ngờ của người vợ làm luật sư xinh đẹp

Nội dung phim

Mình có con vợ làm luật sư nó luôn muốn làm điều nó thích và cũng khá là ngang bướng hay những đứa con gái nó học luật đều ngang bướng như thế nhỉ mìn cũng không biết được nữa nhưng chắc là đúng rồi he he, mỗi lần mình nói điều gì là nó lại bắt đầu gân cổ lên cãi nhau với mình rồi đưa ra những bằng chứng những luận điểm xen kẽ của nó vào thực sự mình cảm thấy rất bất bình về điều đó nhưng không biết nói điều gì dù sao thì nó cũng là vợ mình mà, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra được rằng mình yêu nó dường nào mình mới làm như thế

Diễn viên tham gia phim

N/A